Verhalen zijn voor mij geen speeltje.
Ik zie ze als een cruciaal onderdeel van hedendaags leiderschap.

Marketing en communicatie manager in mijn wilde jaren. Radio deejay in mijn jonge jaren. En sinds 2 jaar ook host van de succesvolle Story Club Podcast, een interviewreeks rond leiderschap.

Auteur van 3 boeken:
‘No Story, No Fans’, Sterke leiders, sterke verhalen’, en ‘Raak!’.

 

Mijn verhaal


Deze zinnen veranderende mijn visie op leven en werk:

‘Jullie tijd is beperkt. Verspil die tijd niet door het leven van iemand anders te leiden. Laat jullie niet vangen door dogma’s, want dan gaan jullie een leven leiden dat het resultaat is van hoe andere mensen denken.’

Het zijn zinnen uit de befaamde Commencement Speech van Steve Jobs op Stanford.

Wil je vertrouwen winnen dan moet je een verhaal vertellen dat vertrekt vanuit je innerlijk kompas: je persoonlijke normen, waarden, emoties en overtuigingen.


Als wij ons vuur durven volgen, luisteren naar onze innerlijke stem, ontstaat verandering van binnenuit.

In 1983 was ik 11 jaar. Ik zat in het laatste jaar van de lagere school en muziek en KISS waren mijn passie.

Later volgende een legendarische carrière als deejay bij het even legendarische Studio Balen, een lokale vrije radio.

De start van ‘gezicht geven aan wat van binnen leeft, een stem geven aan wat gehoord wil worden’.

Vandaag adviseer en begeleid ik bedrijven en hun leiders bij het vertalen van strategie in een verhaal.

Ik ben expert op het gebied van community building en leiderschap. Ik geloof dat iedereen een verhaal heeft en dat verhalen een essentieel onderdeel zijn bij innovatie, verandering en cultuurvorming.


Sinds 2019 startte ik met het ‘Tribal Leadership program’. Een tribe is een groep mensen die verbonden is met elkaar, een leider, een idee.

Het zit in onze aard om aansluiting te zoeken bij een tribe.

Sterke tribes hebben een sterke cultuur.
Alles draait om betekenis geven. Aan missies, kernwaarden en gedrag.

Tribes helpen ons om met de chaos om te gaan.
Om elkaar te vinden in een verenigbaar verhaal.

Meer info www.buildingyourtribe.be